ซีลิค (SELIC) นำสินค้า ร่วมออกบูทงาน PT Pack 2019

Last updated: Apr 11, 2019  |  250 จำนวนผู้เข้าชม  |  Business news

ซีลิค (SELIC) นำสินค้า ร่วมออกบูทงาน PT Pack 2019


นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC  ร่วมออกบูทในมหกรรมงานแสดงสินค้ าเทคโนโลยี การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 หรือ Thailand & Asean 2nd Printing and Packaging Expo 2019 ในฐานะสมาชิกของสภาอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยงานนี้ถือเป็นการเปิดสู่ โลกแห่งงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ด้านการพิมพ์อย่ างครบวงจร ณ บู๊ท L-36 ฮอลล์ 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิ มแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้