ผถห. ซีลิค (SELIC) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้น 28:1 และเงินสด 0.001984 บ./หุ้น 

Last updated: Apr 13, 2019  |  145 จำนวนผู้เข้าชม  |  Business news

ผถห. ซีลิค (SELIC) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้น 28:1 และเงินสด 0.001984 บ./หุ้น 


นายเอก สุวัฒนพิมพ์ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจำปี 2562 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การประชุมทุกวาระ และมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้ นปันผล 28:1 และเงินสด 0.001984 บาท/หุ้น รวมถึงอนุมัติเพิ่มทุน 28 ล้านหุ้น โดยจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้