สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 14

Last updated: May 2, 2019  |  456 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 14


รศ. ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ผอ.และกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และ พลตำรวจเอกวุฒิ ลิปตพัลลภ ประธานหลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.รุ่น14) นำคณะผู้เข้าอบรม130 คน ไปบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี และ โรงเรียนตำรวจชายแดน ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง