"พก." ส่งลุงคำพา คนพิการทางการเคลื่อนไหว กลับบ้าน จ. พิษณุโลก พร้อมมอบรถสามล้อโยกคนพิการ และรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ

Last updated: May 8, 2019  |  181 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

"พก." ส่งลุงคำพา คนพิการทางการเคลื่อนไหว กลับบ้าน จ. พิษณุโลก พร้อมมอบรถสามล้อโยกคนพิการ และรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ


วันนี้ (8 พ.ค. 62) เวลา 10.30 น. ณ หน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานส่ง นายคำพา แก้วจีน อายุ 53 ปี คนพิการทางการเคลื่อนไหว เดินทางโดยใช้รถสามล้อโยก จากจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อเข้าร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลของพสกนิกรชาวไทยในการเสด็จออกสีหบัญชร ในวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ (พก.) ได้อำนวยความสะดวกโดยไปส่งถึงบ้านที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับมอบรถสามล้อโยกคนพิการ และรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการให้กับนายคำพา โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

โดยวานนี้ (7 พ.ค. 62) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมาย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) จัดบริการอำนวยความสะดวกให้กับนายคำพา โดยได้ดำเนินการทำบัตรประจำตัวคนพิการใหม่เนื่องจากบัตรเก่าชำรุด พร้อมประสานมูลนิธิคนพิการไทย (โรงงานไทยวีล) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อทำการซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้ปกติและอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตต่อไป

สำหรับ นายคำพา แก้วจีน ได้รับพระราชกระแสทรงชมเชยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและสิ่งของพระราชทาน โดยมี อธิบดี พก. เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชกระแสทรงชมเชย และนายคำพา แก้วจีน คนพิการโยกรถเข็นจากจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนคนพิการ เข้ารับสิ่งของพระราชทาน โดยในพระราชกระแสทรงชมเชย มีความว่า “ตามที่ กลุ่มบุคคลพิเศษได้รวมตัวกัน เพื่อร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมถึง นายคำพา แก้วจีน ซึ่งเดินทางด้วยการโยกวีลแชร์จากจังหวัดพิษณุโลกมายังกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร ด้วยใจภักดิ์และมุ่งมั่น เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง การนี้ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและทรงชื่นชมในความมุ่งมั่น ความวิริยะอุตสาหะ ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีอันสูงสุด มา ณ ที่นี้” ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปิติ ยินดี แก่คนพิการอีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. ในการปฎิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่าง มีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง