‘อลงกรณ์’ ให้โอวาท ‘บุตร - ธิดา’ ชมรมช่างภาพการเมือง ที่ได้รับทุนการศึกษา ขอให้ตั้งใจศึกษาสมเจตนาพ่อแม่และผู้ให้ทุน

Last updated: May 12, 2019  |  440 จำนวนผู้เข้าชม  |  Business news

‘อลงกรณ์’ ให้โอวาท ‘บุตร - ธิดา’ ชมรมช่างภาพการเมือง ที่ได้รับทุนการศึกษา ขอให้ตั้งใจศึกษาสมเจตนาพ่อแม่และผู้ให้ทุน


ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด คณะทำงานของนายอลงกรณ์ และนายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 10 ทั้งนี้ มีบุตร - ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง จำนวน 80 ทุน ทุนช่างภาพเข้มแข็งให้แก่ช่างภาพ – ผู้สื่อข่าวอาวุโส ที่ประสบความเดือดร้อน จำนวน 6 ทุน เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ และเป็นเงินสวัสดิการในกรณีตกงานจากการถูกเลิกจ้าง รวมทั้งกรณีเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาพิเศษเพื่อสังคม จำนวน 5 ทุน โดยมอบให้น้องผู้บกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 2 ทุน น้องเยาวชนตัวอย่างที่มีผลการเรียนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 1 ทุน และน้องเยาวชนที่มีผลการศึกษาดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา และเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นคนดีของสังคมต่อไปโดยนายอลงกรณ์ กล่าวให้โอวาทแก่บุตร - ธิดา ที่ได้รับทุนการศึกษาว่า ขอให้เด็กๆ ที่ได้รับทุนนี้ จงมีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้สมกับเจตนาของบิดามารดาที่ตั้งใจมอบทรัพย์สินที่สำคัญให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน คือการศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไป และรวมทั้ง ให้สมกับความตั้งใจของผู้มอบทุนที่ต้องการจะสร้างเด็กๆ ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้านนายเมฆินทร์ ระบุว่า อยากให้เด็กๆ ที่ได้รับทุนในวันนี้ ขอให้ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ เนื่องจาก ผู้มีอุปการะคุณที่มอบทุนให้นั้น หวังให้เด็กๆ มีความสุขกับสิ่งที่เด็กๆ ได้เลือกเรียนอย่างไร้กังวล ซึ่งจะทำให้มีผลการเรียนที่ดีสมความตั้งใจของบิดามารดา

ทั้งนี้ เนื่องจากความรู้และวิทยาการในยุคปัจจุบันมีพัฒนาการไปกว้างไกลมาก จึงอยากฝากให้เด็กๆ ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมและจะต้องรู้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อเป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยส่วนรวมด้วย