Effective Nonverbal Communication and Leadership

Last updated: May 14, 2019  |  206 จำนวนผู้เข้าชม  |  Society

Effective Nonverbal Communication and Leadership


ชมรมนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดโรงแรม จัดสัมมนาในหัวข้อ “Effective Nonverbal Communication and Leadership” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างศักยภาพที่เรียนรู้จากภายในและการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่มาเป็นผู้บรรยาย โดยมีสมาชิกจากโรงแรมชั้นนำในประเทศไทยจำนวนมากเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่นำไปพัฒนาศักยภาพและการสื่อสารเพื่อการนำเสนอในงานบริการยุคใหม่ สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นตัวเอง รวมถึงการใช้เสียงและท่าทางที่สร้างความประทับใจ แก่ลูกค้า และผู้พบเห็น โดยมี มร.โมฮัมเมด วาซีร์ Hotel Manager ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพ