ตลาดความงามไทยสดใสต้นปี งาน ASEANbeauty 2019 สร้างเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมโชว์ศักยภาพตลาดเครื่องสำอาง 3 แสนล้าน มั่นปี 62 สยายปีกโตอีก 5%  

Last updated: May 19, 2019  |  149 จำนวนผู้เข้าชม  |  Business news

ตลาดความงามไทยสดใสต้นปี งาน ASEANbeauty 2019 สร้างเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมโชว์ศักยภาพตลาดเครื่องสำอาง 3 แสนล้าน มั่นปี 62 สยายปีกโตอีก 5%   


งาน ASEANbeauty 2019 งานจัดแสดงสินค้าความงามและสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เผยศักยภาพตลาดเครื่ องสำอางไทยคึกคัก จากผู้เข้าร่วมงานกว่า 9,865 คน จาก 47 ประเทศทั่วโลก พร้อมเกิดการจับมือผู้ ประกอบการและนักธุรกิจ จากโปรแกรม “จับคู่ธุรกิจ”กว่า 2,776 คู่ สร้างมูลค่าเงินสะพั ดภายในงานกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่ผู้ นำตลาดเครื่องสำอางอาเซียน ด้วยเทรนด์ตลาดเครื่ องสำอางไทยสไตล์ ‘Anti-Aging’ รับยุค Aging Society รับมือพฤติกรรมผู้บริโภคสูงวั ยเปลี่ยน เผยเครื่องสำอางไทยกวาดพื้นที่ ตลาดเพื่อนบ้านกว่า 40% สร้างตัวเลขมูลค่าตลาดเครื่ องสำอางไทยปี 61 พุ่งกว่า 3 แสนล้าน มั่นใจปี 62 โตร่วม 5%นางสาวอนุชนา วิชเวช ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดเผยว่า ความสำเร็จของงาน ASEANbeauty 2019นับเป็นอีกหนึ่งอีเว้นต์สำคัญที่ เป็นตัวบ่งชี้การเติ บโตของตลาดความงามไทย เพราะภายในงานมีทั้งบูธจั ดแสดงสินค้าความงามและสุขภาพ รวมไปถึงบูธจัดแสดงนวั ตกรรมและเทคโนโลยีความงามจากผู้ จัดชั้นนำกว่า 350 บูธ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานมีผู้ เข้าร่วมงานมากมายจากหลายภาคส่ วน ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่, SME, นักธุรกิจจากทั่วโลก รวมไปถึงกลุ่ม Startup ต่างๆ รวมแล้วมีจำนวนมากกว่า 9,865 คนเลยทีเดียว แสดงให้เห็นถึงศั กยภาพและการยอมรับจากนานาประเทศ ว่าไทยได้ยกระดับตัวเองเป็นศู นย์กลางของตลาดความงามอาเซี ยนอย่างแท้จริง

ASEANbeauty 2019 งานจัดแสดงสินค้าสุ ขภาพและความงาม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยในตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดแสดง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 9,865 คน จาก 47 ประเทศ พร้อมเกิดการร่วมงานและพบปะพู ดคุยระหว่างผู้ ประกอบการความงามและนักธุรกิ จจากทั่วโลก ผ่านโปรแกรม “จับคู่ธุรกิจ” กว่า 2,776 คู่ ที่สำคัญภายในงานยังเต็มไปด้ วยสินค้าความงามและสุขภาพจากผู้ จัดคุณภาพมากมาย รวมถึงเวทีความรู้ทั้งเวทีสั มมนา, เวทีสาธิต, เวิร์คช็อป และ Testing Zone การันตีคุณภาพด้วยมูลค่าเงิ นสะพัดในงานกว่า 1,000 ล้านบาท

ด้าน คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่ องสำอางไทย เผยว่า “ธุรกิจเครื่องสำอางไทยถือเป็ นไลน์ธุรกิจที่มีความเข้มแข็ งเป็นอย่างมาก เราสังเกตได้ง่ายๆ จากมูลค่าการตลาดของเครื่ องสำอางในปี 2561 ที่มีตัวเลขสูงถึง 3 แสนล้านบาท แบ่งออกเป็นมูลค่ าของตลาดในประเทศ 1.8 แสนล้านบาท และอีก 1.2 แสนล้านบาทเป็นมูลค่าของการส่ งออก โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้ านรอบอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนาม, กัมพูชา, ลาว,ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย ที่พวกเขาให้ความเชื่อมั่นกับสิ นค้าของประเทศไทยมาก และกว่า 40% บนเชลฟ์เครื่องสำอางของพวกเขาล้ วนเป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทย”

นอกเหนือจากคุณภาพที่ยอดเยี่ ยมของเครื่องสำอางไทยจะเป็นที่ นิยมไปทั่วอาเซียนแล้ว อีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้ธุรกิ จเครื่องสำอางไทยมีความแข็ งแรงอย่างมาก คือตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่กลางภู มิภาคอาเซียน เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางการค้ าเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ านทุกทิศทาง สามารถใช้เส้นทางขนส่งออกไปได้ หลายประเทศ และนอกจากประเทศในอาเซียนแล้ว บรรดายักษ์ใหญ่ของเอเชียก็ให้ ความสนใจในเครื่องสำอางไทยไม่ แพ้กัน ทั้งในประเทศญี่ปุ่น ที่แม้จะมีแบรนด์คุณภาพอยู่ มากมาย แต่ยังมีลูกค้าญี่ปุ่นอีกมาก ที่ให้ความสนในแบรนด์ไทย เพราะลูกค้ากลุ่มนี้เชื่อมั่นว่ าสินค้าไทยมีคุณภาพดีและราคาไม่ แพง

คุณเกศมณี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเทศจีนนับเป็นอีกหนึ่งลูกค้ ากลุ่มใหญ่ของประเทศไทย นอกเหนือจากสินค้าที่ชาวจีนนิ ยมซื้อระหว่างการท่องเที่ ยวในไทยแล้ว พวกเขายังไว้ใจให้ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดงาน ‘เซี่ยงไฮ้ บิวตี้ เอ็กซ์โป’ ที่จัดขึ้นที่ประเทศจีนอีกด้วย ส่วนตลาดเกาหลีใต้เองก็นิยมสิ นค้าไทยไม่แพ้กัน เพราะส่วนใหญ่แล้วเครื่ องสำอางเกาหลีจะเน้นไปที่ กระแสแฟชั่นที่ฉาบฉวย เทรนด์ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงเร็ว ทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองรวมไปถึ งบรรจุภัณฑ์ที่เน้นตามกระแสวั ยรุ่น ดังนั้น เมื่อวัดจากกลุ่มลูกค้าเกาหลี ใต้ที่เน้นไปที่คุณภาพของสินค้ าแล้ว เครื่องสำอางไทยจะเป็นชื่อแรกๆ ที่พวกเขามองหาและให้การยอมรั บด้านคุณภาพกันอย่างกว้างขวาง

“เหตุผลที่ตลาดความงามไทยมี การเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้ น ปัจจัยหลักเป็นเพราะบรรดาผู้เล่ นในตลาดมีการแข่งขันกันอย่างสูง ทุกๆ ส่วนผสม ทุกๆ กรรมวิธีช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสิ่งเหล่านั้นก็ได้ช่วยเพิ่ มตัวเลือกให้ผู้บริโภคได้มากขึ้ น ซึ่งในปีนี้ ผู้ผลิตในตลาดต่างก็มีผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ได้หลากหลาย แต่เทรนด์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่หั วข้อของความเป็นธรรมชาติ (Natural), การดูแลผิวอย่างอ่อนโยน, การลดริ้วรอย,การดูแลผิวหน้าให้ฉ่ำน้ำ รวมไปถึงเทรนด์ยอดนิยมอย่างผิ วหน้าขาวใส (Whitening) อีกด้วย นอกเหนือจากเทรนด์เหล่านี้แล้ว อีกหนึ่งโจทย์ที่ผู้เล่นเริ่ มหยิบเอามาสร้างสรรค์กันแล้วก็ คือเทรนด์ ‘Anti-Aging’ รับกับการเข้าสู่ Aging Society ในประเทศไทย เพราะผู้บริโภคกลุ่มสูงวัยในยุ คนี้ เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหั นมาดูแลตัวเอง รวมถึงใส่ใจบุคลิกกันมากกว่าเดิ ม”

การเติบโตของตลาดเครื่ องสำอางไทย ทำให้ธุรกิจนี้มีการแข่งขันที่ สูงเป็นอย่างมาก ทั้งกับผู้เล่นเก่าและผู้เล่ นใหม่ รวมไปถึงการเข้ามาเพิ่มความดุ เดือดของผู้เล่นต่างชาติ หนึ่งในนั้นคือ ‘ชุง ฮอง วู’ ประธานบริษัท สกินเมเดียนซ์ จากประเทศเกาหลีใต้ ผู้ผลิตไหมสำหรับดูแลใบหน้า รวมถึงไหมสำหรับการเสริมจมูก ช่วยยกกระชับให้ผิวเต่งตึง แก้ปัญหาริ้วรอยได้อย่างหมดจด ซึ่งนายชุง เผยว่า “สกินเมเดียนซ์ เป็นผู้ผลิตไหมรายใหญ่ ในประเทศเกาหลีใต้ และเรายังส่งออกในอี กหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในจีน, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย และฮ่องกง โดยผลิตภัณฑ์ไหมที่จะนำมาขายครั้ งนี้เป็นสินค้าที่ได้รั บการยกระดับไปอีกขั้น ทั้งด้านความทนทาน การผลิตที่ใช้การขึ้นรูป ช่วยให้ทนความร้อนและลดการสู ญเสียคุณภาพ การเข้ามาเป็นผู้เล่ นในประเทศไทยครั้งนี้นับเป็ นโอกาสที่ยอดเยี่ยมของเรา เนื่องจากไทยเป็นตลาดขนาดใหญ่ ในอาเซียน ที่สำคัญผู้บริโภคและแพทย์ ในประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจในสินค้าเป็ นอย่างดี เราจึงมั่นใจว่าความพร้ อมในตลาดประเทศไทยจะช่วยให้ธุ รกิจของสกินเมเดียนซ์เติบโตขึ้ นได้อย่างแน่นอน”

อีกหนึ่งผู้เล่นใหม่ ของประเทศไทยอย่าง นายวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล ประธานกรรมการ บริษัท บี พริตตี้ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่ องสำอางแบรนด์ “คิซ่า” กล่าวว่า “คิซ่าเป็นบริษัทน้องใหม่ที่เปิ ดตัวได้ประมาณ 2 ปี ผลิตภัณฑ์ของคิซ่ามีทั้งแบบพรี เมียมและแบบแมส ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์กลุ่ มพรีเมียมจะเน้นไปที่ การเจาะตลาดประเทศจีน รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ เข้ามาในประเทศไทยด้วย เนื่องจากเรามองว่าลูกค้าชาวจี นมีพฤติกรรมค่อนข้างคล้ายคนไทย หลายคนเปิดใจรับสินค้าใหม่ ทั้งยังหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ ามากขึ้น ทั้งจากอินเทอร์เน็ต รีวิว และบล็อกเกอร์ อีกทั้งด้วยปริมาณกำลังซื้อที่ สูง ทำให้ผู้ผลิตหลายคนในไทยต่างแข่ งเจาะตลาดกลุ่มนี้ ซึ่งสำหรับเราแล้วมองว่ากลุ่มผู้ ผลิตไทยเป็นคู่แข่งที่น่ากลั วกว่าผู้ผลิตชาวจีน เพราะสินค้าของไทยส่วนใหญ่ได้รั บความเชื่อมั่นจากจีนอย่างมาก แต่จุดแข็งที่คิซ่าได้เปรียบคู่ แข่งก็คือเราได้รวมเอาส่วนผสมคุ ณภาพจากหลายแห่งมาผลิตด้วยตั วเองในโรงงานประเทศไทย ซึ่งคำว่า ‘Made in Thailand’ นี้จะช่วยให้กลุ่มผู้บริ โภคชาวจีนเชื่อมั่นในตัวคิซ่ ามากขึ้นนั่นเอง”

นอกจากนี้ นางสาวอนุชนา ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “งาน ASEANbeauty 2019 จะเป็นเส้นขีดมาตรฐานการเติ บโตของตลาดเครื่องสำอาง ซึ่งภายในงานมีเงินสะพัดสูงกว่า 1,000 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2561 ตลาดเครื่องสำอางมีตัวเลขโตขึ้ นประมาณ 5% และคาดว่าในปี 2562 นี้ มูลค่าตลาดเครื่องสำอางน่าจะเพิ่ มขึ้นอีกประมาณ 5% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ แต่การที่ประเทศไทยมีสถานการณ์ การเมืองที่ไม่แน่นอน จะทำให้นักลงทุนจะไม่กล้าลงทุ นอย่างเต็มที่ รัฐต้องนำข้อได้เปรียบด้ านการเป็นศูนย์กลางอาเซียนมาใช้ ด้วยการสนับสนุนการจัดงานแสดงสิ นค้าอย่างต่อเนื่อง งานเหล่านี้จะช่วยให้กลุ่ม SME มีพื้นที่ขายมากขึ้น ทั้งยังเรียกเอานักลงทุนและผู้ ค้าต่างประเทศมาเยี่ยมชมงาน ให้พวกเขาเห็นศักยภาพของไทยได้ อย่างชัดเจน”  อีกด้วย