"นมธ. รุ่นที่ 14" จัดกอล์ฟการกุศล TLP-TU14 Golf Challenge

Last updated: Jun 3, 2019  |  252 จำนวนผู้เข้าชม  |  Sport

"นมธ. รุ่นที่ 14"  จัดกอล์ฟการกุศล TLP-TU14 Golf Challenge


พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ประธานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นที่ 14) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันธรรมศาสตร์เพื่อการกุศล จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ภายใต้ชื่องาน TLP-TU14 Golf Challenge เพื่อหารายได้มอบให้องค์การสาธารณกุศล โดยมี ผู้ร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง นมธ. รุ่นที่ 14 เข้าร่วมงาน ที่ เดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟซิตี้ (The Royal Gems Golf City) ปทุมธานี