"เซอร์ทิส จับมือ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์" สนับสนุน สร้างอนาคตเริ่มต้นที่ห้องเรียน ชู ผู้ช่วยครูสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคดิจิทัล

Last updated: Jun 14, 2019  |  130 จำนวนผู้เข้าชม  |  Business news

"เซอร์ทิส จับมือ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์" สนับสนุน สร้างอนาคตเริ่มต้นที่ห้องเรียน ชู ผู้ช่วยครูสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคดิจิทัล

 

ผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพครูไทย บริษัท เซอร์ทิส และ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมมือพัฒนาเครื่องมือเอไออัจฉริยะ Data and Impact Assessment, Monitoring, and Development System หรือ “DIAMONDS” เพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนพร้อมสร้างข้อสอบ ตามตัวชี้วัด ช่วยลดภาระงานครูและสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพ นำร่องใช้งานกับนักเรียนกว่า 10,000 คน ครอบคลุม 29 โรงเรียน ทั่วประเทศ เน้นสนับสนุน สร้างอนาคตเริ่มต้นที่ห้องเรียน

 

วันนี้ ( 14 มิ.ย.62) นายธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด พร้อมด้วย มร.โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์ Chief Strategy Officer บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และกรรมและเหรัญญิก มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมเปิดงานแถลงข่าว สร้างอนาคตเริ่มต้นที่ห้องเรียน DIAMONDS ผู้ช่วยครูสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคดิจิทัล พร้อมร่วมเสวนาหัวข้อ “จากเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน : DIAMONDS เครื่องมือจุดประกายศักยภาพครูไทย ไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม” นำโดย นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientst & VP of Data Innovation Lab บริษัท เซอร์ทิส จำกัด, ดร.รชยา ศรีสุริฉัน ผู้อำนวยการด้านข้อมูลและผลกระทบ มูลนิธีทีช ฟอร์ไทยแลนด์, นายดลเดช ชึตต์ Data Analyst บริษัท เซอร์ทีส จำกัด และ นางสาววรินทร จิวระประภัทร์ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4 มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

 

นายธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนาเครื่องมือ DIAMONDS ในครั้งนี้ ว่า “จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากความมุ่งมั่นของเซอร์ทิส ที่จะใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านข้อมูล (data) กับปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence: AI) ของเรามาสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนอกเหนือจาก งานทางด้านธุรกิจ โดยในครั้งนี้เราได้พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าใจด้านการศึกษาอย่างมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และพนักงานของเราที่ ช่วยผลักดัน DIAMONDS ให้เป็นผลผลิตที่สร้างการเรียนรู้ของนักเรียนไทยให้ดีขึ้น โดยการใช้ข้อมูลมาสร้างข้อสอบที่เหมาะสม กับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน (Personalized test) เพื่อประเมินการเรียนรู้อย่างตรงจุดที่สุด โดยในอนาคตเราอยากเห็น ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับองค์กรอื่นๆที่มีแนวคิดในการร่วมกันช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาของไทยดีขึ้น”

 

ทางด้าน ดร.รชยา ศรีสุริฉัน ผู้อำนวยการด้านข้อมูลและผลกระทบ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือกับบริษัท เซอร์ทิส ในการพัฒนาคุณภาพ การสอนผ่านเทคโนโลยีเอไอเป็นตัวอย่างของการทำงานระหว่างบริษัทเอกชนและองค์กรเพื่อสังคมที่ทำงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ จากประสบการณ์ทำงานในโรงเรียนของเราที่เจอความท้าทายในการการวัดและประเมินผล เรามองเห็นถึงความเป็นไปได้ของ DIAMONDS ในการต่อยอดไปสู่การสนับสนุนครูทั่วประเทศไทย ผ่านการทดสอบการใช้งานใน 29 โรงเรียนเครือข่าย ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่นักเรียนเกือบ 10,000 คน ภายใต้การดำเนินการ ของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” โดยเครื่องมือ Data and Impact Assessment, Monitoring, and Development System หรือ DIAMONDS เป็นระบบวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ปัจจุบันอยู่ในช่วงปรับปรุงและพัฒนา โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่(1) การสร้างข้อสอบ ซึ่งทำหน้าที่สร้างข้อสอบตามตัวชี้วัดของหลักสูตรที่ผู้สอนต้องการวัด เพื่อวัดผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน และช่วยให้ผู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนของตนได้อย่างเหมาะสม  (2) การรายงานผล ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์และรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับ นักเรียนเป็นรายบุคคลและโดยภาพรวมทั้งนี้ในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาระบบดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการวัดและประเมินผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อนักเรียนในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะและลักษณะนิสัยที่จำเป็นของนักเรียนด้วย ซึ่งคาดหวังว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีนี้ และพร้อมที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียนและครูทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อไป

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร : ณัฐพล จิตต์สุกใส nattaphon.chitsuksai@teachforthailand.org

โทรศัพท์ 086-363-0552


ปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ-บรรณาธิการภาพ : รายงาน

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาได้ที่กองบรรณาธิการ อีเมล: piyoros2514@gmail.com

มือถือ: 061 949-2508