"นมธ.รุ่นที่ 14"  มอบเงินให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

Last updated: Jun 28, 2019  |  239 จำนวนผู้เข้าชม  |  Society

"นมธ.รุ่นที่ 14"  มอบเงินให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ประธานรุ่นหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นที่ 14) มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ เป็นผู้รับมอบ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี