พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2562(Princess Environment Health Award)

Last updated: Jul 1, 2019  |  254 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2562(Princess Environment Health Award)

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2562(Princess Environment Health Award) จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง