ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลบริจาคสมทบทุนสร้าง "โรงพยาบาลจักษุ บ้านแพ้ว"   

Last updated: Jul 9, 2019  |  188 จำนวนผู้เข้าชม  |  Society

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลบริจาคสมทบทุนสร้าง "โรงพยาบาลจักษุ บ้านแพ้ว"   ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิ นเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” โรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมสร้าง เพื่อทุกๆ ดวงตาที่รอคอยแสงสว่างในการมองเห็นอีกครั้ง 


ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการและคุณภาพในการรักษาด้านจักษุของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ส่งผลให้มีผู้ป่วยเดินทางมารั บบริการที่ ศูนย์จักษุโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นจำนวนมาก เฉลี่ยกว่า 500 รายต่อวัน แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่มี ห้องตรวจเพียง 7 ห้อง และห้องผ่าตัดเพียง 2 ห้อง ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคอยการรักษาที่ยาวนาน และแออัดเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยชะลอ หรือแก้ไขไม่ให้เกิดภาวะตาบอดได้อย่างทันท่วงที ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงได้จัดสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ขึ้น ในปี 2558 ด้วยเงินบริจาคของประชาชนเป็นอาคารสูง 9 ชั้น ที่มีความทันสมัย ให้บริการด้านจักษุแบบครบวงจร ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 ราย มีห้องตรวจถึง 23 ห้อง ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์เครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย ห้องผ่าตัด 9 ห้อง และห้องประชุมทางวิชาการ รวมทั้งมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับการสนั บสนุนโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 400 ล้านบาท และกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562  โดยในเบื้องต้ นทางโรงพยาบาลสามารถระดมทุนรั บบริจาคได้ 280 ล้านบาท จึงได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ตอกเสาเข็มขึ้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 แต่ยังคงขาดงบประมาณอีกถึง 120 ล้านบาท ส่งผลให้ก่อสร้างได้เพี ยงโครงคอนกรีตขนาด 9 ชั้น และไม่สามารถดำเนินการต่อได้ มาเป็นระยะเวลา 2 ปีด้วยเหตุนี้ทางโรงพยาบาลจึงได้ จัด ทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขึ้น เพื่อนำรายได้ไปจัดสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ป่วยทางตาได้มี โอกาสเข้าถึงบริการที่ทันสมัย และช่วยให้คนตาบอดมีโอกาสเห็ นแสงสว่างอีกครั้ง โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตารับเป็น องค์อุปถัมภ์ และมี พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสร้ างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

         จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่ วนหนึ่ งในการมอบโอกาสในการมองเห็น คืนแสงสว่างให้ชีวิตอีกครั้ง โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่ามหากุศล จำนวน 99,999 กอง กองละ 999บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 745-0-476789 (ชื่อบัญชี ทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้ านแพ้ว)  และสามารถขอใบเสร็จรับเงินได้ที่  Line:@BEH.Hosp หรือโทร 082-476-2773, 034-419-555 ต่อ 1074, 1504  การทำบุญครั้งนี้สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าอีกด้วย