"วัชระ เพชรทอง" อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์และเพื่อนมอบทุนสมทบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 3,000 บาท พร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษาให้ผอ.รร.มะต้องประชาสรรค์

Last updated: Jul 24, 2019  |  190 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

"วัชระ เพชรทอง" อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์และเพื่อนมอบทุนสมทบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 3,000 บาท พร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษาให้ผอ.รร.มะต้องประชาสรรค์


นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์และเพื่อนมอบทุนสมทบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 3,000 บาท พร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษาให้นายชอบ ดิษฐ์แก้ว ผอ.รร.มะต้องประชาสรรค์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

รร.นี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตชั้นป.6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชา(ภาษาไทย-คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 3 ปีซ้อนและผอ.รร. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการไม่ยุบรร.ขนาดเล็ก เพื่อให้รร.อยู่คู่กับชุมชนในชนบทและขอให้ขยายเวลาเกษียณอายุข้าราชการ จาก 30 กันยายนไปเป็น 31 มีนาคมเพื่อให้ครูได้สอนต่อเนื่องจนจบปีการศึกษา.