ร้อง“ธรรมนัส”สอบปมตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล

Last updated: Jul 25, 2019  |  201 จำนวนผู้เข้าชม  |  Politics

ร้อง“ธรรมนัส”สอบปมตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล


10 พรรคร่วมรัฐบาล ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยเว่าการกระทรวงกษตร และสหกรณ์ ขอให้ตรวจสอบการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดอำนาจเจริญ 

ที่อาคาร ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย และ ส.ส. 10 พรรคร่วมรัฐบาล พร้อมตัวแทนประชาชน ยื่นหนังสือถึง ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับกรณีประชาชน ชาวบ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และชาวบ้าน ประชาชนใน ตำบลเชียงเพ็ง และตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ร่วมกันคัดค้านการสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท มิตรผลไบโอพาว เวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งคัดค้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 แต่ไม่เป็นผล ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือที่สำนักงานใหญ่พรรคพลังไทยรักไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และนำเรื่องดังกล่าวมานำเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หาแนวทางแก้ไขต่อไป  

 
นายคฑาเทพ กล่าวอีกว่า ขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบและระงับการก่อสร้างดังกล่าว เพราะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจะเปลี่ยนมาเป็นเขตอุตสาหกรรมได้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนของเกษตรกรในพื้นที่ 

 
ด้าน ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส ฯ กล่าวว่า จะรีบตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และ คาดว่า สัปดาห์หน้าจะตั้งคณะทำงานที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ปัญหาโดยเร็ว