“ร.อ.ธรรมนัส พร้อม มนัญญา” สองรัฐมนตรีช่วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผสานพลังลุยฝนลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมปลอบใจชาวอุบลฯ บรรเทาทุกข์

Last updated: Sep 20, 2019  |  149 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

 “ร.อ.ธรรมนัส พร้อม มนัญญา” สองรัฐมนตรีช่วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผสานพลังลุยฝนลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมปลอบใจชาวอุบลฯ บรรเทาทุกข์

(วันนี้ 20 ก.ย. 62) ที่ จ.อุบลราชธานี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลุยฝนลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลไร่ใต้ และตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมภารกิจ 

พร้อมรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์น้ำ และแนวทางการเร่งระบายน้ำที่ขัง สถานการณ์ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำมูล 260 เครื่อง แบ่งเป็นติดตั้งที่บริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร 60 เครื่อง และที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอโขงเจียม 200 เครื่อง ซึ่งจะช่วยผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้เร็วยิ่งขึ้น หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ตอนบน สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติภายในสิ้นเดือนนี้ 

..........................................................................................................

ปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ : รายงาน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง