'ททท. ภาคกลาง' ผสานพลัง 'กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม'  เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมสำหรับเยาวชนต่างชาติ โครงการ Thailand Village Academy  เปิดตลาดท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลก

Last updated: Sep 27, 2019  |  187 จำนวนผู้เข้าชม  |  Travel

'ททท. ภาคกลาง' ผสานพลัง 'กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม'  เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมสำหรับเยาวชนต่างชาติ โครงการ Thailand Village Academy  เปิดตลาดท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลก

ททท. ภาคกลาง ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ เว็บไซต์ Hello local   จัดกิจกรรม Thailand Village Academy Showcase  ทริปท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมในภาคกลาง  เชิญบริษัททัวร์เยาวชนต่างชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติ  บล็อกเกอร์และ สื่อมวลชน ร่วมทริปเปิดประสบการณ์ ตะลุยดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชน  ณ  หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โฮมสเตย์ไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โชว์ศักยภาพชุมชนวัฒนธรรมในภาคกลางของไทยที่พร้อมเปิดตลาดท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลก 

 

ผอ. อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Thailand Village Academy Showcase ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเปิดตลาดท่องเที่ยวชุมชนที่ตรงกับความต้องการกลุ่มเยาวชนต่างชาติ เพราะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจในการเดินทางท่องโลกเพื่อเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง ชอบใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น ดังนั้นกลุ่มเยาวชนต่างชาติจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ ส่งต่อเรื่องราวของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก และในปี 2562 นี้ ชุมชนภาคกลางทั้ง 7 ชุมชน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนต่างชาติใน โครงการ Thailand Village Academy ที่สร้างสรรค์โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม   ได้แก่ 1. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 2. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน จ. นครนายก  3. วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลถ้ำรงค์ จ. เพชรบุรี 4. ชุมชนบ้านบางพลับ จ. สมุทรสงคราม 5. ชุมชนตำบลบ้านแหลม  จ. สุพรรณบุรี 6. ชุมชนตำบลหนองโรง จ. กาญจนบุรี 7. ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา  จ. ชัยนาทเพื่อเป็นการต่อยอดในการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม ททท. ภาคกลาง ร่วมกับทางโครงการฯ ได้มีกำหนด จัดกิจกรรม Thailand Village Academy Showcase โดย เชิญ บริษัททัวร์ท่องเที่ยวเยาวชน,สถาบันการศึกษานานาชาติ  ตัวแทนขายท่องเที่ยวออนไลน์ สื่อและบล็อกเกอร์  ให้มาร่วมกิจกรรมทริปต้นแบบท่องเที่ยววัฒนธรรมสำหรับเยาวชนต่างชาติ  หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โฮมสเตย์ไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 24 -25 กันยายน 2562  เยาวชนที่มานี่จะได้เรียนรู้วิถีชีวิต เรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งที่ถูกถ่ายทอดจาก Local Masters  ปราชญ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน เช่น เรียนรู้การทำอาหารคาวพื้นถิ่น เรียนรู้การทำขนมไทยมงคล เรียนรู้และสัมผัสอาชีพการปลูกข้าวโพด  เป็นต้น”          ขอเชิญ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติ หรือองค์กร Corporate ต่างๆ จัดทริปพาเยาวชนมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ชุมชนภาคกลางทั้ง 7 ชุมชน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนต่างชาติใน โครงการ Thailand Village Academy  รับรองได้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและประทับใจที่สุด  

            ติดตามข้อมูลโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandvillagacademy.com

.........................................................

ปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ-บรรณาธิการภาพ : รายงาน 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง