"ธรรมนัส​"ขึ้นเหนือ​ ตรวจปฎิบัติการฝนหลวง​ กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องบูรณาการแก้ภัยแล้งเต็มที่​ จ่อเสนอของบฯกลางเพื่อจัดซื้อเครื่องบินฝนหลวงใหม่เสริมกำลัง

Last updated: Oct 27, 2019  |  150 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

"ธรรมนัส​"ขึ้นเหนือ​ ตรวจปฎิบัติการฝนหลวง​ กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องบูรณาการแก้ภัยแล้งเต็มที่​ จ่อเสนอของบฯกลางเพื่อจัดซื้อเครื่องบินฝนหลวงใหม่เสริมกำลัง


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ธรรมนัส​ พรหมเผ่า"ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ​ กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งเต็มที่ 


วันนี้​ (26ต.ค.62.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ประสบภัยแล้ง ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา​ จากกรมชลประทาน​ ขณะที่ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร​ ได้บรรยายสรุปภาพรวมของการปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำและพื้นที่ประสบภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำต้นทุนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และการจัดสรรน้ำด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งโดย ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้เป็นการเดินทางลงพื้นที่เพื่อร่วมรับฟังบรรยายสรุปถึงผลปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงเพื่อบรรเทาและป้องกันภัยแล้งตลอดปีที่ผ่านมา​ ซึ่งปัญหาภัยแล้งในภาพรวมได้มีการเตรียมการรับมือภัยแล้งที่จะมาถึงผ่านโครงการต่างๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติ​ ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการงานทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้ปัญหาปริมาณน้ำที่ลดน้อยลงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เพียงพอทั้งด้านกษตรกรรม​ และการอุปโภคบริโภคทั้งนี้ที่ผ่านมา ในการปฎิบัติการฝนหลวงตั้งแต่ปี 2562 ได้มีการดำเนินการไปปฏิบัติการฝนหลวงมาทุกภาคทุกจังหวัด แต่ยอมรับว่า ภาครัฐมีการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างขีดจำกัด  เนื่องจากปฎิบัติการฝนหลวงต้องต่อสู้ กับภัยธรรมชาติ และด้วยกำลังพลที่น้อย รวมทั้งอุปกรณ์ใช้งานที่เก่า แต่ภายใต้ความกดดันเหล่านี้เราก็สามารถปฏิบัติงานและตอบโจทย์ได้ทุกจังหวัดส่วนกรณีจะมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่พนักงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฎิบัติการฝนหลวง หรือไม่นั้น ร้อยเอกธรรมนัส ได้ระบุว่า มีการพูดคุยกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรี ในการสร้างกำลังพลของกรมฝนหลวงใหม่ จัดซื้ออากาศยานเข้ามาทดแทนที่เสื่อมสภาพไปแล้ว ส่วนที่ยังใช้งานอยู่จะมีการบำบัดและซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องตามวาระการใช้งานในแต่ละปี พร้อมสนับสนุนงบประมาณโดยจะมีการพิจารณาสนับสนุนงบกรมฝนหลวงให้เพิ่มมากขึ้น แต่หากว่าจำเป็นจะต้องใช้งบกลางก็จะมีการปรึกษากับคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

ส่วนกรณีความล่าช้าการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากอำเภอแม่แตง แม่งัด จนถึงแม่กวง ขณะนี้เนื่องจากระยะเวลาสัญญาก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จก่อนเดือนพฤษภาคม 2564 ปัจจุบันการก่อสร้างยังล่าช้า หลังจากนี้ตนจะนำเรื่องดังกล่าวไปรายงานต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบถึงปัญหาและแก้ไขต่อไปจากนั้นในช่วงบ่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน เดินทางไปยังพื้นที่ โครงการมะม่วงแปลงใหญ่​ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานในพิธีการส่งมอบ หนังสืออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 30 ราย ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง และพบปะอาสาสมัครฝนหลวง​ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่คอยต้อนรับจำนวนมาก


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง