“ธรรมนัส” ชูสินค้าเกษตรไทย ปรุงเสริฟบนสายการบินไทย “สู่ครัวโลก”

Last updated: Oct 30, 2019  |  212 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

“ธรรมนัส” ชูสินค้าเกษตรไทย ปรุงเสริฟบนสายการบินไทย “สู่ครัวโลก”

“ถาวร-ธรรมนัส” จับมือการบินไทย สนับสนุน อ.ต.ก.นำสินค้าผัก ผลไม้ และอาหารสดออร์แกนิค ปรุงเสริฟผู้โดยสารการบินไทยและลูกค้ามากกว่า 60 สายการบิน สร้างรายได้เกษตรกรไทยเพิ่มขึ้น  

ช่วงบ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือ หรือ เอ็มโอยู ในการจัดหาวัตถุดิบ และสินค้าทางการเกษตร ระหว่าง กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยมี นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย และ นางณัฐวีย์ ชัยมาลา รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ร่วมลงนาม โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ประธานกรรมการ อ.ต.ก., นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน การบินไทย และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี

นางวรางคณา เปิดเผยว่า บริษัท การบินไทยฯ มีฝ่ายครัวการบิน ดำเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินการบินไทย และสายการบินลูกค้ามากกว่า 60 สายการบิน ซึ่งการลงนามเอ็มโอยู กับ กระทรวงเกษตรฯ โดย อ.ต.ก.เป็นระยะเวลา 5 ปี ครั้งนี้ จะมีผลเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการบินไทยจะสนับสนุนรับซื้อสินค้าเกษตร ทั้งผัก ผลไม้ และอาหารสด ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ และสิ่งปนเปื้อน ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิต (จี เอ พี/ออร์แกนิคไทยแลนค์) ตลอดจนผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ได้การรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากเกษตรกรไทย โดยมี อ.ต.ก. เป็นผู้ดำเนินการจัดหา และควบคุมสินค้าดังกล่าวให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่ดี รวมทั้งดำเนินการและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตรวจสอบแหล่งผลิตและแหล่งที่มาให้เป็นตามมาตรฐานที่การบินไทยกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าของการบินไทยมั่นใจได้ว่าจะได้บริโภคอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังเป็นการสนับสนุนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สร้างเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย

“โครงการนี้ จะมีการรับซื้อสินค้าเกษตรกว่า 50 รายการ โดยช่วงแรก การบินไทยจะรับซื้อ แก้วมังกร ก่อน จำนวน 400 ตันต่อปี มูลค่าเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท หลังจากนี้ จะมีการรับซื้อ แครอท และปลา ที่มีคุณภาพ เทียบเท่าปลากระพง จำนวน 3 แสนตัน และจะทยอยรับซื้อสินขายเกษตรที่มีคุณภาพตามความต้องการของการบินไทยต่อไป รวมมูลค่า 3 พันล้านบาทต่อปี ”นางวรางคณา กล่าว

ด้าน ร้อยเอก ธรรมนัส เปิดเผยว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ จะสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของ อ.ต.ก.มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอื่น ๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร ในรูปแบบการบริหารจัดการ ตามแนวทาง “การตลาดนำการผลิต” ขณะที่ผู้บริโภค จะได้รับบริการสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อน ซึ่งเป็นการยกระดับผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรไทย ขึ้นสู่สายการบินแห่งชาติ สู่ตลาดโลก โดยอาศัยตราสินค้าของ “ครัวการบินไทย” ที่มีความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือ ในระดับนานาชาติ และจะช่วยให้เกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

https://youtu.be/91GthwhgSQ4 

...........................................

ปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ : รายงาน 

 

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง