‘กรมการค้าภายใน’ ผนึกกำลัง ‘พก.’ เนรมิตตลาดคนพิการ พบสินค้าคุณภาพพรีเมียม ชูช่องทางการตลาดหวังสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

Last updated: Dec 27, 2019  |  184 จำนวนผู้เข้าชม  |  Travel

‘กรมการค้าภายใน’ ผนึกกำลัง ‘พก.’ เนรมิตตลาดคนพิการ พบสินค้าคุณภาพพรีเมียม ชูช่องทางการตลาดหวังสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน


กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งแรกกับการผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้คนพิการ กับงานมหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ตลาดหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันสืบเนื่องจากนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOPs ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม “คนขายภูมิใจ…คนซื้อถูกใจ” ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน ปี 2563 พร้อมอวยพรปีใหม่ 2563 ให้คนพิการ โดย พก. ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 ธ.ค. 62 ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) การจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์คนพิการ 2) การจัดแสดงสินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียมและจำหน่ายสินค้าและบริการ จากคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 30 บูท โดยมีผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ตลาดหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (27 ธ.ค.62) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า “กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จับมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อขยายช่องทางการตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้พิการ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

นอกจากนี้ ใกล้เทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการมอบความสุข มอบของขวัญ และการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก และเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม” โดยได้รับความร่วมมือจากตลาดต้องชม…ตลาดหลวงปู่ทวดแห่งนี้ ซึ่งเป็นตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เป็นแหล่งสร้างอาชีพ/สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของท้องถิ่นการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เจ้าของตลาดหลวงปู่ทวด และผู้ค้าที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม” ในวันนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยด้วยความระมัดระวัง ฉลาดซื้อประหยัดใช้ ตรวจสอบราคาสินค้าและน้ำหนักก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจะได้มีเงินเหลือฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข และขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปี และตลอดไป และขอให้เดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวด้วยความปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ”

ด้านนางธนาภรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มีของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้คนพิการ ภายใต้สโลแกน “We CARE” เพราะเราห่วงใย ซึ่งประกอบด้วย C – Chance โอกาส ส่งรัก ส่งกำลังใจ ให้คนพิการ /A – Access เข้าถึง คนพิการเข้าถึง Universal Design /R – Rights สิทธิ คนพิการเข้าสิทธิสวัสดิการได้อย่างรวดเร็ว /E – Employment มีงานทำ คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในตลาดต้องชม “คนขายภูมิใจ…คนซื้อถูกใจ” ซึ่งเป็น 1 ในของขวัญที่ พก. จะส่งมอบให้คนพิการปี 2563 จัดขึ้นภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง พก. และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ตลาดต้องชม (ตลาดหลวงปู่ทวด) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการของคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง ให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์คนพิการ โดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และช่องทางการตลาด (จ.พระนครศรีอยุธยา) 2) ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของคนพิการในตลาดต้องชม (ตลาดหลวงปู่ทวด อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา) แบ่งออกเป็นการจัดแสดงสินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียม และการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ การสาธิต/เรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้าและเห็นคุณค่าของสินค้าที่ผลิตโดยคนพิการ และการแสดงความสามารถของคนพิการ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าและบริการ จากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 30 บูท และจะขยายมหกรรมสินค้าช่วงเทศกาลใน 3 ภูมิภาค (ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้) 

อธิบดี พก. ย้ำว่า พก. ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีอาชีพ การมีงานทำของคนพิการ เนื่องจากจะทำให้คนพิการมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของคนพิการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังจะทำให้คนพิการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจในตนเองและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น โดย พก. ได้ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนพิการได้มีอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีพลังทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในการดำรงชีวิต 

“ดิฉันขอขอบคุณกรมการค้าภายใน ขอขอบคุณพลังของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมให้โอกาสและส่งเสริมศักยภาพของคนพิการ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นกลุ่มอาชีพคนพิการมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่หลากหลาย มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านอาชีพของคนพิการ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้น สู่การเป็นผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศให้ดียิ่งขึ้นและสร้างสังคมที่มีความสุขร่วมกัน พร้อมกับในโอกาสนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ เดินทางกลับบ้านไปพบกับครอบครัวและคนที่รักโดยสวัสดิภาพปลอดภัย” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย ………………………………….

ปิโยรส อุทุมเทวา  บรรณาธิการ  : รายงาน 

ฝากข่าว : piyoros2514@gmail.com 

โทร. 061 949 2508