หารือเตรียมจัดงาน ฐานันดร 4 มอบ โล่ เชิดชูเกียรตินักข่าวและผู้ทำคุณประโยชน์ แก่สังคม

Last updated: Feb 15, 2020  |  127 จำนวนผู้เข้าชม  |  Society

หารือเตรียมจัดงาน ฐานันดร 4 มอบ โล่ เชิดชูเกียรตินักข่าวและผู้ทำคุณประโยชน์ แก่สังคม


วันนี้เมื่อเวลา 11.00 น นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯจัดประชุม คณะกรรมการบริหาร และ ที่ปรึกษา สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศำทย) เพื่อเตรียมจัดงาน ฐานันดร 4 มอบ โล่ เชิดชูเกียรตินักข่าวและผู้ทำคุณประโยชน์ แก่สังคม โดยงานจะจัดขึ้นในวัีนเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2663 ณ สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้ง และในโอกาสนี้ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ชุดใหม่ โดยมี คุณ แสนไชย เค้าภูไทย คอลัมนิสต์อาวุโส ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาด้วย ที่ ห้องประชุม สมาคมสมาพันธ์นักข่าว สนามบินน้ำ้