“ตลาดบริการชำระเงินผ่านมือถือของจีนไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตต่อเนื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจของจีน หลังโควิค-19

Last updated: Apr 10, 2020  |  166 จำนวนผู้เข้าชม  |  Hot news

“ตลาดบริการชำระเงินผ่านมือถือของจีนไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตต่อเนื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจของจีน หลังโควิค-19


        ตลาดบริการชำระเงินผ่านมือถื อของจีนในไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตต่อเนื่อง การกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเพื่ อฟื้นฟูภาคธุรกิจต่างๆ หลังโควิด-19 และดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของชาวจีน  

        ข้อมูลที่น่าสนใจในรายงานเกี่ ยวกับตลาดบริการชำระเงินผ่านมือ (Mobile Payment) ของจีนในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยบริษัทวิจัยตลาดอิ สระ iResearch


 

ประเด็นสำคัญมีดังนี้:

ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 ตลาดบริการชำระเงินผ่านมือถื อในจีนเติบโตจนแตะระดับ 59.8 ล้านล้านหยวน (276 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว นับเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตลาดบริ การชำระเงินผ่านมือถือในจีนมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริการชำระเงินผ่านมือถือได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในหลากหลายกรณีการใช้งาน อาลีเพย์ (Alipay) และเท็นเพย์ (Tenpay) (WeChat Pay + QQ Wallet) ยังคงครองตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่วนแบ่งตลาดของอาลีเพย์ ตามยอดธุรกรรมเพิ่มขึ้นติดต่อกั นทั้ง 4 ไตรมาสในช่วงปี 2562 โดยส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 55.1% ในไตรมาส 4 เท็นเพย์ (WeChat Pay + QQ Wallet) มีส่วนแบ่งตลาดต่ำกว่า 39% เป็นครั้งแรกในปี 2562 โดยอยู่ที่ 38.9%
 

ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ยังคงรุกตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ซึ่งมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 6% ของตลาดบริการชำระเงินผ่านมือถื อโดยรวมในจีนในไตรมาส 4 ของปี 2562  ผู้ให้บริการเหล่านี้ได้แก่ 1qianbao (1.4%), JD Pay (0.9%), UMPay (0.6%), 99bill (0.6%), Yeepay (0.5%), China UMS (0.3%), Sunin Pay (0.2%) และอื่นๆ (1.5%)
สามารถดูรายงานตลาดบริ การชำระเงินผ่านมือถือในจีนช่ วงไตรมาส 4 ปี 2562 ฉบับภาษาจีนได้บนเว็บไซต์ของ iResearch รวมไปถึงรายงานสำหรับไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ของปี 2562 องค์กรธุรกิจและผู้บริโภคในจี นใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ของอาลีเพย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รองรับการทำงาน และใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง

 

วันที่ 10 มีนาคม อาลีเพย์ประกาศแผนการ 3 ปีสำหรับการเปิดให้เข้าใช้ งานแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการกว่า 40 ล้านรายในจีนสำหรับการปรับเปลี่ ยนสู่ดิจิทัล โดยอาลีเพย์ดำเนินการพัฒนาอย่ างต่อเนื่องจากแพลตฟอร์มที่ รองรับเฉพาะบริการด้านการเงิน ไปสู่ดิจิทัลอีโคซิสเต็มส์ที่ เปิดกว้างและมีผู้เข้าร่ วมจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงดิ จิทัลไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรได้อย่ างสะดวกสบายผ่านทางอุปกรณ์มือถือ กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีนระบุ ว่า ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 เกือบ 72% ของธุรกิจเอสเอ็มอีในจีนได้เริ่ มต้นการทำงานอีกครั้ง พร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่ องในการปรับเปลี่ยนการดำเนิ นงานสู่ระบบดิจิทัล ขณะเดียวกัน องค์กรธุรกิจและผู้บริ โภคจำนวนมากใช้แพลตฟอร์มดิจิทั ลไลฟ์สไตล์ที่เปิดกว้างของอาลี เพย์เพื่อรองรับการทำงาน และการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการของผู้บริโภคสำหรั บบริการดิจิทัลมีการขยายตัวอย่ างรวดเร็ว โดยลำพังเพียงแค่ปี 2562 จำนวนการค้นหาบริการไลฟ์สไตล์ ภายในแอพอาลีเพย์เพิ่มขึ้นถึง 300% เมื่อเทียบกับปี 2561 
 

อาหารและความบันเทิง  

·          ธุรกิจร้านขายของชำ: ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-1 9 บริษัท Meicai ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพในกรุ งปักกิ่งที่จัดจำหน่ายสินค้ าประเภทของชำ โดยทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เชื่ อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคและร้ านอาหาร ได้เปิดตัวมินิโปรแกรมที่ นำเสนอบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ ผู้ใช้อาลีเพย์ ปรากฏว่าภายในเวลาเพียงหนึ่งสั ปดาห์ มินิโปรแกรมดังกล่าวดึงดูดผู้ ใช้รายใหม่ๆ ได้มากกว่า 800,000 ราย และมียอดสั่งซื้อหลั่งไหลเข้ ามาจาก 80 เมืองใหญ่ในประเทศจีน 

·            ร้านอาหารฮอทพอท: ในช่วงวันที่ 18-22 มีนาคม ร้านอาหารฮอทพอท (Hotpot) มียอดจำหน่ายอาหารกว่า 1.3 ล้านชุดภายในช่วง 5 วันผ่านทางแพลตฟอร์มอาลีเพย์ เพิ่มขึ้น 186% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกั นของเดือนกุมภาพันธ์  ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้านอาหารฮอทพอทได้ออกคูปองดิจิ ทัล เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคไปรั บประทานอาหารที่ร้าน หลังจากที่ร้านอาหารเปิดให้บริ การอีกครั้งในช่วงสัปดาห์นี้ 

·           ร้านขายเครื่องดื่มชานม: ร้านขายเครื่องดื่มชานมปรับเปลี่ ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัลเพิ่ มมากขึ้นหลังจากที่เกิดการแพร่ ระบาดของโควิด-19 โดยในช่วงวันที่ 18-22 มีนาคม ผู้บริโภคซื้อเครื่องดื่ มชานมโดยเฉลี่ยกว่า 1.08 ล้านแก้วต่อวันผ่านทางมินิ โปรแกรมของแบรนด์ต่างๆ บนอาลีเพย์ 

·            โรงภาพยนตร์: บรรดาโรงภาพยนตร์พยายามค้ นหาหนทางใหม่ๆ ในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ ดิจิทัลเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า เช่น การส่งเสริมการขายตั๋วภาพยนตร์ พรีเซลผ่านทางอาลีเพย์ โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม เครือข่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ 10 แห่ง รวมถึง Perfect World Cinema, Jinyi Cinema และ Bona Cinema ได้โยกย้ายระบบจำหน่ายตั๋ วแบบออฟไลน์ตามโรงภาพยนตร์กว่า 400 แห่งไปสู่แพลตฟอร์มอาลีเพย์ และเปิดแคมเปญขายตั๋วภาพยนตร์ พรีเซลร่วมกับอาลีเพย์และ Taobao Movie ใน 12 เมืองใหญ่ รวมถึงเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง หางโจว ซูโจว และหนานจิง  ผลปรากฏว่าในวันที่ 26 มีนาคม ยอดขายตั๋วภาพยนตร์พรีเซลเพิ่มขึ้นกว่า 2,000% เมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนวั นที่ 18 มีนาคม 
การจ้างงานทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม กระทรวงทรัพยากรบุคคลและกิ จการด้านสังคมของจีนได้เปิดตั วแคมเปญส่งเสริมการจ้ างงานและการรับสมั ครงานทางออนไลน์ร่วมกับอาลีเพย์ รวมถึงพันธมิตรรายอื่นๆ  และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม บริษัทนายจ้างราว 60,000 รายร่วมกันจัดมหกรรมจั ดหางานแบบเสมือนจริง (Virtual Job Fair) โดยร่วมมือกับอาลีเพย์  มหกรรมจัดหางานดังกล่าวจะจัดถึ งปลายเดือนมิถุนายน และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ มองหางานกว่าหนึ่งล้านคน บริษัทนายจ้างที่มีชื่อเสี ยงหลายบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เช่น ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า Haier และ Gree, ผู้ให้บริการทางการ เงิน Pingan Group, ผู้ให้บริการโทรคมนาคม China Unicom และ Alibaba โดยมีการเสนอตำแหน่งงานกว่า 100,000 อัตรา ครอบคลุมกว่า 10 ภาคธุรกิจ รวมถึงอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการด้านการเงิน การศึกษา และการค้า มหกรรมจัดหางานทางออนไลน์นี้ คาดว่าจะช่วยปรับปรุงประสิทธิ ภาพในการค้นหางานและการสรรหาบุ คลากร โดยผู้มองหางานจะสามารถเข้าถึ งมหกรรมจัดหางานดังกล่าวได้ด้วยการค้นหาคำว่า “งานที่น่าสนใจ (好工作)” ในแพลตฟอร์มอาลีเพย์ และเข้าไปที่มินิโปรแกรม “Campus Hiring” ซึ่งผู้สมั ครจะสามารถตรวจสอบโปรไฟล์ของบริ ษัทนายจ้างทั้งหมด รวมถึงประกาศรับสมัครงาน และส่งประวัติย่อของตนเองผ่ านทางออนไลน์  

ข้อมูลสถิติจากกระทรวงศึกษาธิ การของจีนระบุว่า ในปี 2563 จะมีนักศึกษาราว 8.74 ล้านคนจบการศึกษาจากวิทยาลั ยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีน เพิ่มขึ้น 400,000 คนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม จาง ยาหนาน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจ Smart ducation ของอาลีเพย์ เปิดเผยว่า นายจ้างจำนวนมากจำเป็นต้องยกเลิ กมหกรรมจัดหางานแบบออฟไลน์เนื่ องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ด้วยเหตุนี้ อาลีเพย์จึงได้จัด“มหกรรมจั ดหางานทางออนไลน์” ในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงประสิ ทธิภาพในกระบวนการสรรหาบุคลากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนายจ้ าง และบัณฑิตจบใหม่ในช่วงสถานการณ์ ที่ไม่แน่นอนนี้

นอกจากนั้น อาลีเพย์ยังได้จัดหาข้อมูลแก่นั กศึกษาจบใหม่จากมณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแพร่ ระบาด และเชิญชวนองค์กรธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อช่วยเหลื อนักเรียนที่จบการศึ กษาจากโรงเรียนเทคนิคและโรงเรี ยนอาชีวะในการค้นหาตำแหน่งงานที่ เหมาะสม นอกเหนือจากการจัดหางานให้แก่นั กศึกษาแล้ว บุคลากรทั่วไปราว 1.64 ล้านคนได้ค้นหาและสมัครงานผ่ านทางอาลีเพย์นับตั้งแต่ที่เกิ ดการแพร่ระบาดของโควิด-19
 

คูปอง

·      เพื่อกระตุ้นการบริ โภคในประเทศและช่วยเหลือผู้บริ โภคและองค์กรธุรกิจที่ประสบปั ญหา หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่ นตามมณฑลต่างๆ ของจีนดำเนินการแจกคูปองผ่ านทางแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น อาลีเพย์  

·      คูปองอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ถู กแจกจ่ายโดยหน่วยงานท้องถิ่นผ่ านทางอาลีเพย์และแพลตฟอร์ มออนไลน์อื่นๆ เช่น Fliggy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ ยวของ Alibaba และแพลตฟอร์มจองตั๋วภาพยนตร์  คูปองเพื่อการบริโภคเหล่านี้มี หลากหลายรูปแบบ และโดยมากแล้วมักจะเกี่ยวข้องกั บปัจจัยต่างๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น กิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่สำคัญๆ และความต้องการของผู้บริโภค คูปองต่างๆ เชื่อมการใช้งานและส่วนลดที่ แตกต่างกัน และผู้บริโภคสามารถนำคู ปองแลกเป็นส่วนลดผ่านทางอาลี เพย์ได้โดยตรง 
โดยทั่วไปแล้ว คูปองเหล่านี้แจกจ่ายให้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น โดยตรง ตัวอย่างเช่น ในมณฑลกวางสี มีการแจกคูปอง "Guangxi Consumption Coupons" ให้แก่ประชาชนในช่วงระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 26 พฤษภาคม  ประชาชนที่อาศัยหรือเดินทางไปยั งมณฑลกวางสีสามารถขอรับคู ปองตามกรอบเวลาที่กำหนดในแต่ละวัน ประชาชนสามารถนำคูปองไปแลกซื้ อสินค้าแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ โดยใช้อาลีเพย์ หรือใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าอาหาร ช้อปปิ้ง การเดินทาง ที่พักโรงแรมและอื่นๆ

·      หางโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้ อเจียง มีแผนที่จะแจกคูปองเพื่อการบริ โภคมูลค่า 1.68 พันล้านหยวน เพื่อช่วยเหลือผู้ ประกอบการแบบออฟไลน์ในท้องถิ่ นกว่า 6 ล้านราย ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ตั้งแต่ค้าปลีกไปจนถึงธุรกิจจั ดเลี้ยง เพื่อกระตุ้นการบริโภค โดยตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมเป็นต้นไป เมืองหางโจวจะแจกคู ปองรอบแรกจำนวน 2 ล้านใบ มูลค่าใบละ 50 หยวน ซึ่งลูกค้าจะสามารถนำไปใช้เป็ นส่วนลดเมื่อชำระค่าสินค้ าในแบบออนไลน์หรือออฟไลน์โดยใช้ อาลีเพย์  

·          หนานจิง เมืองหลวงของมณฑลเจียงซู แจกคูปองเพื่อการบริโภคมูลค่า 318 ล้านหยวนสำหรับอาหาร กีฬา หนังสือ การท่องเที่ยวในชนบท สารสนเทศ และสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้ น้อย  คูปองเหล่านี้มอบส่วนลด 50 หยวน หรือ 100 หยวน  ในช่วงระหว่างวันที่ 15-22 มีนาคม ชาวเมืองหนานจิงสามารถขอรับคู ปองดังกล่าวผ่านทางแอพบริ การภาครัฐ “My Nanjing” และแลกเป็นส่วนลดเมื่อชำระเงิ นผ่านอาลีเพย์ 

·       ตั้งแต่เดือนมีนาคม รัฐบาลระดับมณฑลและเทศบาลกว่า 10 แห่งได้เปิดโครงการกระตุ้ นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และฟิตเนส 

  
เกี่ยวกับอาลีเพย์

อาลีเพย์ (Alipay) ดำเนินงานโดยกลุ่มบริษัท แอนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส (Ant Financial Services Group) เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการชำระเงิ นออนไลน์และโมบายล์ที่ใหญ่ที่สุ ดในโลก โดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี 2547 และปัจจุบันมีผู้ใช้อาลีเพย์กว่า1,200 ล้านคน ร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้าน e-wallet ในประเทศต่างๆ (สถิติเดือนมิถุนายน 2562) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาลีเพย์ได้พัฒนาจากบริการดิจิ ตอลวอลเล็ต (Digital Wallet) สู่เครื่องมือที่รองรับไลฟ์ สไตล์อย่างสมบูรณ์ โดยผู้ใช้สามารถเรียกแท็กซี่ จองห้องพักโรงแรม ซื้อตั๋วภาพยนตร์ จ่ายค่าสาธารณูปโภค นัดหมายเพื่อพบแพทย์ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการบริ หารสินทรัพย์ได้ โดยตรงจากภายในแอป  นอกเหนือจากการชำระเงินออนไลน์ แล้ว อาลีเพย์ยังขยายครอบคลุ มการชำระเงินแบบออฟไลน์ในร้านค้ าทั้งในและนอกประเทศจีนอีกด้วย  บริการชำระเงินในร้านค้าของอาลี เพย์ยังครอบคลุมกว่า 50 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ส่วนการขอคืนภาษีผ่านอาลีเพย์ สามารถทำได้ใน 35 ประเทศและภูมิภาค  อาลีเพย์ร่วมมือกับสถาบันการเงิ นและผู้ให้บริการชำระเงินในต่ างประเทศกว่า 250 แห่ง เพื่อรองรับการชำระเงินระหว่ างประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวจี นที่เดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงลูกค้าต่างชาติที่ซื้อสิ นค้าจากเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ ซของจีน  ปัจจุบันอาลีเพย์รองรับ 27 สกุล
..................................................................................................
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง