“ชมชอบ” สตาร์ทอัพศูนย์รวมการแลกพอยท์อันดับหนึ่งของไทย จัดแคมเปญ “ฝ่าวิกฤต Covid-19 ไปกับชมชอบ” ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาขายบนแพลตฟอร์ม

Last updated: Apr 10, 2020  |  168 จำนวนผู้เข้าชม  |  Business news

“ชมชอบ” สตาร์ทอัพศูนย์รวมการแลกพอยท์อันดับหนึ่งของไทย จัดแคมเปญ “ฝ่าวิกฤต Covid-19 ไปกับชมชอบ” ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาขายบนแพลตฟอร์ม


“ชมชอบ” สตาร์ทอัพศูนย์รวมการแลกพอยท์อันดับหนึ่งของไทยจัดแคมเปญ “ฝ่าวิกฤต Covid-19 ไปกับชมชอบ” ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาขายบนแพลตฟอร์ม โดยลูกค้าสามารถใช้พอยท์จากที่ต่าง ๆ มาแลกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก และรวดเร็วนายนท ชุติโสวรรณ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งชมชอบ (CEO & Co-Founder ChomCHOB) กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงไป คนไม่ออกมานอกบ้าน ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ ต้องปิดทำการ รวมทั้งธุรกิจในด้านอื่น ๆ ก็ต้องหยุดชะงัก แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่เสมอ เมื่อผู้คนส่วนใหญ่ต้องอยู่ในที่พักอาศัยเท่านั้น ส่งผลให้การการช้อปปิ้งออนไลน์จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความสนใจ ซึ่งจากสถิติพบว่ามีการเติบโตสูงในช่วงนี้ พอยท์บัตรเครดิตและพอยท์บัตรสมาชิกต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้นตามยอดการช้อปปิ้ง 

เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิ ตย่อมจะมีการเก็บสะสมพอยท์ และพอยท์บัตรสมาชิกต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโดยปกติพอยท์บัตรเครดิ ตและพอยท์บัตรสมาชิกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบจะมีมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท ต่อปี อยู่แล้ว โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ยิ่งส่ งผลให้พอยท์ในระบบเพิ่มมากขึ้ นตามลำดับจากยอดการช้อปปิ้ งออนไลน์ที่สูงขึ้นดังกล่าว แต่ผู้บริโภคไม่ สามารถออกไปนอกบ้านเหมือนปกติ และร้านค้าก็ปิดด้วย พอยท์จึงสะสมอยู่ จึงขอเชิญชวนให้ผู้บริ โภคนำพอยท์ที่มีมาใช้แลกสินค้ าบนแพลตฟอร์มชมชอบ “ChomCHOB” ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นการกระตุ้ นให้เกิดการนำพอยท์ที่มีมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาทออกมาใช้ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ ประสบภาวะวิกฤตในช่วงนี้ รวมทั้งยังช่วยสร้างเม็ดเงินหมุ นเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยที่กำลั งซบเซา ช่วยกันพยุงสถานการณ์ให้เดินหน้าต่อไปได้ในช่วงเวลานี้ “ชมชอบ" (ChomCHOB) คือ สตาร์ทอัพศูนย์รวมการแลกพอยท์อั นดับหนึ่งของไทย ลูกค้าสามารถเปลี่ยนพอยท์บั ตรเครดิตและพอยท์บัตรสมาชิกต่ างๆ มาไว้ในแอปพลิเคชั่นชมชอบ เพื่อนำมาแลกซื้อสินค้าหรือบริ การได้มากมาย ชมชอบกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ของการดำเนินธุรกิจ ด้วยพาร์ทเนอร์มากกว่า 1,000 บริษัท และฐานผู้ใช้กว่า 1.6 ล้านคน

แคมเปญ “ฝ่าวิกฤต Covid-19 ไปกับชมชอบ” เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่ าง ๆ ที่ประสบปัญหาในขณะนี้ สามารถนำสินค้าหรือบริการของตน มาขายบนแพลตฟอร์มชมชอบได้ฟรี! เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลื อกในการนำพอยท์มาใช้มากขึ้น และที่สำคัญเป็นโอกาสในการเพิ่ มยอดขายของผู้ประกอบการด้วยเช่ นกัน

นายนท กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “การปรับตัวที่รวดเร็วของผู้ ประกอบการ จะช่วยให้ผ่านวิกฤตนี้ได้ แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน”

สำหรับร้านค้าที่สนใจเปิดร้านกั บชมชอบ สามารถติดต่อได้ที่

Line@ : @chomchobth

E-mail : merchant@chomchob.com

Facebook : www.facebook.com/chomchobth

สำหรับการดาวน์โหลดแอปฯชมชอบ : https://chomchob.app.link/ appCC