“วาโก้ มอบหน้ากากผ้า” จำนวน 1,500 ชิ้น ให้กับชุมชนรอบบริษัท

Last updated: Apr 13, 2020  |  201 จำนวนผู้เข้าชม  |  Business news

“วาโก้ มอบหน้ากากผ้า” จำนวน 1,500 ชิ้น ให้กับชุมชนรอบบริษัท

         

        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และหน้ากากอนามัยทุกชนิดมีราคาค่อนข้างสูงและหาซื้อได้ยาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทจากโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ จึงได้มอบหน้ากากให้กับชุมชนรอบบริษัท ได้แก่ ชุมชนวัดอินทร์บรรจง ชุมชนโรงเจ ชุมชนศาลเจ้าแดง ชุมชนเจริญกรุง 89 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนตลาดเก่าวัดพระยาไกร ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนหลังวัดเรืองยศสุทธาราม และชุมชนบริเวณด้านหน้าบริษัทฯ รวมไปถึงสำนักงานเขตบางคอแหลม และสถานีตำรวจวัดพระยาไกร  ทั้งสิ้น 1,500 ชิ้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของส่วนรวม  สื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร.  0 2354 3588 www.incom.co.th 
อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th