มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมส่งมอบอาวุธป้องกันการติดเชื้อให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

Last updated: Apr 15, 2020  |  91 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมส่งมอบอาวุธป้องกันการติดเชื้อให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมส่งมอบอาวุธป้องกันการติดเชื้อให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ผ่านแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมสมทบทุนหลักประกันชีวิตเพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ยึดหลัก Physical distancing ชวนพนักงานทั่วประเทศร่วมงานบริจาคแบบ Virtual Event ผ่านเครื่องมือการประชุมออนไลน์ ด้านมูลนิธิไฟเซอร์ระดับโลกได้ตั้งกองทุนกว่า 40 ล้านเหรียญ เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง