มทร.กรุงเทพ จับมือ ส.อ.ท. มอบถุงกำลังใจแก่ประชาชนและนักศึกษา ช่วงโควิด-19

Last updated: May 18, 2020  |  160 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry

มทร.กรุงเทพ จับมือ ส.อ.ท. มอบถุงกำลังใจแก่ประชาชนและนักศึกษา ช่วงโควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยต่อสู้ภัยโควิด-19 จัดโครงการมอบถุงกำลังใจแก่ ประชาชนและนักศึกษาโดยรอบมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

           

นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน ซึ่งในเบื้องต้นมหาวิทยาลัย ได้เริ่มดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษา โดยมีมาตรการในการลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา การลดค่าเช่าหอพัก และการให้คูปองอาหารกลางวันฟรี แก่นักศึกษาที่อาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน ตามประกาศ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งหยุดการเรียนการสอนแบบปกติ แล้วปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส่วนบุคลากรที่จำเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงานนั้น มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุม โดยมีการบันทึกข้อมูล การวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งที่เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย

         

ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาก็ไม่ละเลยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม จึงได้เกิดโครงการมอบถุงกำลังใจแก่ประชาชน และนักศึกษา โดยรอบมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการขอรับบริจาคสิ่งของและอาหาร จากภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำมามอบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นักศึกษา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย และมุ่งหวังว่าความร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้  จะช่วยให้คนไทยได้พ้นผ่านวิกฤติ โควิด-19 ไปด้วยกัน

 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ สังคม และประชาชนเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โดยการมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่างๆ อาทิ หน้ากากผ้า, ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE), กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาลของภาครัฐ  

ขณะที่สภาอุตสาหกรรมทั้ง 5 ภาค (ทั่วประเทศ) ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ ป้องกัน COVID-19 รวมทั้งเงินบริจาค เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม รวมเป็นมูลค่าถึง 11,641,668 บาท และยังคงดำเนินการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ ชุมชนและสังคมรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ โดยวันนี้ได้จัดเตรียมถุงน้ำใจจำนวน 1,000 ชิ้น มอบให้กับประชาชนและนักศึ กษาในชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว ซึ่งภายในประกอบไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำพริกกระป๋อง น้ำตาล หน้ากากผ้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมและน้ำดื่ม รวมเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนบาท 

        ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลช่วยเหลือสังคม และทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ให้สามารถก้าวข้ามวิกฤติ COVID-19 ไปให้ได้ พร้อมทั้งหาวิธีช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง