พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ฯ ประธานมอบรางวัลศักดิ์สิทธิ์ “พระลักษมีเทวี” ขรก. ศิลปินทุกแขนง นักธุรกิจ สื่อมวลชนฯ เข้ารับรางวัลอย่างคึกคัก

Last updated: Jul 17, 2020  |  227 จำนวนผู้เข้าชม  |  Art&Culture

พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ฯ ประธานมอบรางวัลศักดิ์สิทธิ์ “พระลักษมีเทวี” ขรก. ศิลปินทุกแขนง นักธุรกิจ สื่อมวลชนฯ เข้ารับรางวัลอย่างคึกคัก


เมื่อไม่นานมานี้ พลตรี หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธ์ ประธานมอบรางวัลพ่อพระสัตบุรุษ /รางวัลพระลักษมีเทวี /รางวัลสยามดุษฏี โดย สภาศิลปินวัฒนธรรม , สมาคมสตรีไทยสากล ซึ่งมี ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน และ ดร.ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ (ดร.ซัน) คณะกรรมการจัดงาน พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายหลายองค์กรร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิยาลัยเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๓ ที่ผ่านมารางวัลศักดิ์สิทธิ์ “พระลักษมีเทวี” ที่สุดของพระแม่ผู้ประทานพรโชคลาภ ความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรือง รางวัลเกียรติคุณสยามดุษฎี ดร.ณรามิล(ซัน) กล่าวว่า ปรกติการมอบรางวัลดังกล่าว จะมีพิธีมอบกันในช่วงต้นปี แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขึ้น จึงต้องเลื่อนการจัดงานมอบรางวัลออกไปก่อน จนเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จึงได้กำหนดการจัดงานมอบรางวัลขึ้นในวันนี้ โดยจัดมอบวันเดียว 3 รางวัล มี 1.รางวัลสยามดุษฏี 2.พ่อพระสัตบุรุษ 3.พระแม่ลักษมีเทวี ซึ่งมีข้าราชการ เซเลป ดารา ศิลปิน นางงาม นายแบบ สื่อมวลชน นักธุรกิจ มารับรางวัลกันเป็นจำนวนมาก และก่อนที่จะมีการมอบรางวัล ได้มีการจัดการแถลงข่าว Miss&Mrs Galaxy & การวิ่งมาราธอน ณ จังหวัดตาก ,การเสวนา สัตบุรุษไทย จากวัฒนธรรมบุรีรัมย์ , การมอบรางวัลสายสะพาย มงกุฎให้กับผู้ชนะเลิศ และ รอง จากเวที Mr Hot Men Universe ชมการแสดงจากคุณครูโอปอ , การแสดงจากสมาคมสตรีไทยสากล , การแสดงจากกลุ่มสตรีรวงผึ้ง บุรีรัมย์ ล้านนา ) โดย คุณยุบล สกุลทอง(รวงผึ้งบุรีรัมย์) ศิลปินนักร้องเป็นต้นเสียง , การแสดงพื้นบ้านล้านนาจากคุณแม่จำปา แสนพรหม(ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาล้านนา) จากมหาวิทยาลัยเกริก และการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุเขตดินแดง ฯลฯงานนี้นางสินีนาฏโรจนประดิษฐ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , นางสาวนาตยา โอราชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและโฆษณา , นางสาวภูษณิศา ทับทิมทอง กรรมการผู้จัดการบริษัทภูรพี ลอว์ จำกัด นายวิทยา จงวรกุล หัวหน้าสำนักงานทนายความ วิทยา จงวรกุล เข้ารับรางวัล “พระลักษมีเทวี” ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ และนางสาวนารีวรรณ พูนพันธ์ ผู้บริหารร้านบ้านทรงผมbyหนึ่ง ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น , ครูโอปอ นายบรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์ เข้ารับรางวัล พระแม่ลักษมี สาขาบุคคลคุณภาพอย่างมีคุณธรรมดีเด่น


(พทว.บุญโชค ไทยทัตกุล กรรมการบริหารศูนย์รวมเห็ด บ้านอรัญญิกชุมชนคนรักเห็ด ผู้บริหารคุณภาพคู่คุณธรรมดีเด่น และคณะร่วมถ่ายเป็นเป็นที่ระลึก)

สำหรับคนเด่นคนดังที่เข้ารับรางวัลในวันนี้ อาทิ คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ , ศ พิเศษ ดร.เพียงฤทัย วรดิถี ,คุณเอื้อมเดือน มาลากุล ประธานมูลนิธิท่านผู้หญิงจันทรจรัสศรี ยุคล , พลเอก ดร.สมโภชน์ นนทชัย , เก่ง ธชย , สิตางศุ์ บัวทอง , ปีเตอร์ คอร์ป , โฉมฉาย อรุณฉาน , เปิ้ล ไอริณ , แบล็คแจ๊ค จารุพงศ์ , โก้ ธีรศักดิ์ พันธุ์จริยา , คหบดี กัลจาฤก , อมรา อัศวนนท์ , กนกพร ใจชื่น , ดร กันธิชา ฉิมศิริ Queen of Rose thailand, ปริศนา ปัญญาศิรินุกูล , พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก , ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล( คณะกรรมการ63) , วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ อ.อนุรักษ์ จินดาศิริพันธ์ , Sisterเพ็ญจันทร์ ล้อสีทองCeo ปลาสลิดติดบ้าน , ดร.วโรดม ศิริสุข , บีม จุลศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์ , เพ็ญนภา มุกดามาศ , สมมารถ พึ่งจันดุม , ตุ๊กอัญชลี และน้อย กรวิชญ์(ผู้กำกับซีรีย์ละครเพลงปั้นดินสู่ดาว) ฯลฯ ในโอกาสนี้ ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล ได้มอบสายสะพายสมาคมฯ ให้นางสาวเจนกิจ นัดไธสง มวลชนสัมพันธ์สมาคมสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายประสัมพันธ์ของสมาคมฯ ในวาระนี้ด้วย 

 

   ท้ายสุดนี้สมาคมสตรีไทยสากลขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับผู้ได้รับรางวัลพ่อพระสัตบุรุษ /รางวัลพระลักษมีเทวี /รางวัลสยามดุษฏี ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อบ้านเมือง สังคม และประเทศชาติ จงมีแต่ความสุขความเจริญทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

 

By : ปิโยรส อุทุมเทวา (บรรณาธิการ-หัวหน้าช่างภาพ)

อีเมล piyoros2514@gmail.com 

โทร.061 949 2508