จังหวัดสมุทรปราการ โดยอำเภอบางพลี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย

Last updated: Sep 21, 2020  |  42 จำนวนผู้เข้าชม  |  Travel

จังหวัดสมุทรปราการ โดยอำเภอบางพลี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย

จังหวัดสมุทรปราการ โดยอำเภอบางพลี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย มี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธนวัฒน์วงศ์ รองประธาน ส.อบจ.สมุทรปราการ ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี นางชูศรี สัตยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี และนายธงชัย วิเศษบุพผา สาธารณสุขอำเภอบางพลี ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้า Market Villagae สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการโดยงานประเพณีรับบัว ของชาว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ถือว่าเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน - วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี และบริเวณคลองสำโรง รวมถึงวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวง จ.สมุทรปราการ ซึ่งไฮไลท์ของงานประเพณีรับบัว ในวันที่ 1 ตุลาคม จะมีการอัญเชิญองค์หลวงพ่อโตแห่เรือหลวงพ่อโตทางน้ำ ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากตลอดสองฝั่งคลองนำดอกบัวมาโยนลงเรือหลวงพ่อโตด้วยความศรัทธา และจะมีความงดงามของดอกบัวตลอดลำคลองส่วนมาตรการของภาครัฐในด้านการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ทางสาธารณสุขอำเภอบางพลี จะจัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจคัดกรองประชาชนที่จะเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด และสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ รวมถึงการลงทะเบียนในกรณีที่ไม่สามารถสแกนได้​