“นีโอ” จัดงาน InterCare Asia 2020 ผสานรัฐ-เอกชนแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรม พร้อมดันไทยสู่ประเทศต้นแบบ

Last updated: Sep 29, 2020  |  133 จำนวนผู้เข้าชม  |  Business news

“นีโอ” จัดงาน InterCare Asia 2020 ผสานรัฐ-เอกชนแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรม พร้อมดันไทยสู่ประเทศต้นแบบ

“นีโอ” เตรียมจัดงานครั้งใหญ่  "InterCare Asia 2020"  พร้อมผนึกกำลังหน่วยงานรัฐ - เอกชน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเป็นเวทีผลักดันไทยสู่ประเทศต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยั่งยืน  รวมถึงเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการไทยในตลาดอาเซียน ขณะที่ตลาดผู้สูงอายุมีมูลค่ากว่า 107,000 ล้านบาทต่อปี และยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว ชี้ปี 2021 เทคโนโลยี นวัตกรรมถูกกระตุ้นให้พัฒนาก้าวกระโดด ขณะที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านผู้สูงอายุมากขึ้น 
นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ผู้จัดงาน InterCare Asia 2020 (อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020) กล่าวว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 66.5 ล้านคน พบว่ามีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 11.13 ล้านคน คิดเป็น 16.73% ถือว่ามีสัดส่วนมากกว่าจำนวนประชากรเด็กและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง จากความต้องการของผู้สูงอายุที่มีความครอบคลุมอยู่ในทุกธุรกิจ โดยผู้ประกอบการต่างเริ่มให้ความสำคัญกับตลาดผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในระยะยาว ส่งผลให้ที่ผ่านมามูลค่าตลาดในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นมีมากถึง 107,000 ล้านบาทต่อปี

เทรนด์ธุรกิจที่คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มในการเติบโตสูงในตลาดผู้สูงอายุ คือกลุ่ม Smart Life for Elderly People นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาทิ หุ่นยนต์ดูเเลผู้สูงอายุ อุปกรณ์ Smart Home เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายภายในบ้าน อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาทิ อุปกรณ์ฟื้นฟูสมอง เตียงเเละที่นอนอัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัย เครื่องยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุปกรณ์ฝึกเดิน เครื่องออกกำลังกายเเละกายภาพบำบัด เฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย คอนโดมิเนียมที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ทั้งพื้นที่การใช้สอย ระบบความปลอดภัย และมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้อย่างเหมาะสม สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาหาร Care food ที่ผลิตเพื่อผู้สูงอายุให้ได้สารอาหารครบถ้วน ทั้งในรูปแบบของอาหารที่มีเนื้ออาหารที่นุ่ม และมีการขึ้นรูปให้ดูน่ารับประทาน อาหารชง เจลลี่ สามารถทานได้ง่ายและแก้ปัญหาด้านการเคี้ยวและการกลืน เป็นต้น

นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า ส.อ.ท.“ได้สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่สมาชิก สอท. ที่มีจำนวนมากกว่า 11,000 ราย และเชิญสมาชิกมาออกงานภายใต้คูหาสภาอุตสาหกรรมฯ ภายในงาน InterCare Asia 2020 ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อตอบรับตลาดผู้สูงอายุ และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจจากการพบปะคู่ค้าใหม่ๆ ภายในงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคตได้เป็นอย่างดี”

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า “การสนับสนุนงานของทีเส็บเป็นไปตามนโยบายขององค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมผลักดันให้มีการจัดงาน แบบ “New Norm” โดยในช่วงสถานการณ์ โควิด–19 (COVID-19) ทีเส็บได้มีแคมเปญ Re- Energizing Exhibition เป็นการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ “New Norm” โดยทีเส็บให้การสนับสนุนในด้าน hosted buyer program, hygiene management program และ technology tools program เช่น Virtual Meeting Space เพื่อเชื่อมโยงงานสู่โลกออนไลน์ เเละสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยเเพลตฟอร์มการจัดประชุมเเละเเสดงสินค้าออนไลน์ สร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงงานในรูปเเบบใหม่ผ่านทั้งออนไลน์เเละออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมไมซ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งปี 2563 นี้ ทีเส็บได้นำนโยบายดังกล่าวมาส่งเสริมในงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมถึงงาน InterCare Asia 2020 ที่ NEO จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นงานเเสดงสินค้าเเละนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเเละความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจรระดับนานาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งงานที่ทีเส็บให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นปีที่ 5 เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ส่งผลให้การพัฒนาเเละยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมต้องให้ความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย”

นางสาวฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ คลื่นความคิด F.M. 96.5 MHz. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการจัดงาน และได้ร่วมจัดเสวนาพร้อมกิจกรรมสาระบันเทิงตลอด 3 วัน อาทิ รายการบอกเล่า 965 สัญจรที่จะพาพระเอกตลอดกาล คุณหนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา มาเผยเคล็ดลับในการใช้ชีวิตแบบ Smart Lifestyle, ช่วงเปิดเคล็ดลับ Smart Sixty + (PLUS) ของศิลปินแห่งชาติ ครูวินัย พันธุรักษ์ กับครูอุมาพร บัวพึ่ง นักร้องรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ที่จะมาให้ความสุขผ่านเสียงเพลง และกิจกรรมภายในบูธของคลื่นจะมีนักจัดรายการของคลื่นความคิดหมุนเวียนไปพบปะผู้ฟัง”

ด้าน นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายหนึ่งที่จะยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุของอาเซียน โดยไทยได้ริเริ่มผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันก่อตั้ง ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation (ACAI) ขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์ของอาเซียน ที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย และเป็นแนวทางที่จะพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก และด้วยศักยภาพของงาน InterCare Asia 2020 สามารถเป็นเวทีให้สถาบันฯ สร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการสร้างการรับรู้บทบาทของไทย ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมได้ในอนาคต โดยภายในงานสถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ได้ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สวทช. ได้จัดสัมมนาด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ในหัวข้อต่างๆ เช่น ทิศทางนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน เป็นต้น”

นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคม สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุและกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กล่าวว่า ตลาดกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงของไทยมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีอัตราการเติบโตของสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่า 150% จาก 3 -5 ปีก่อน ซึ่งปัจจุบันมีสถานบริการมากถึง 4,000 แห่งทั่วประเทศ แต่ด้วยสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีมาตรฐานและระบบการให้บริการที่เพียบพร้อมและเพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ สมาคมสมาพันธ์ ฯ จึงตั้งเป้าที่จะส่งเสริม สนับสนุน และมุ่งเน้นสร้างมาตรฐานให้กับสถานประกอบการให้มีมาตรฐานคุณภาพ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น องค์กรคุณธรรมที่มีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ และส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการภายในงาน InterCare Asia ทุกๆ ปี

         สำหรับการจัดงาน InterCare Asia 2020 ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–17 ตุลาคม 2563 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://intercare-asia.com/ 

.............................................................

By : ปิโยรส อุทุมเทวา  

อีเมล : piyoros2514@gmail.com 

Facebook/นักเดินทางมีเรื่องเล่า/Bangkok Diary Today 

กองบรรณาธิการ : โทร. 061 949 2508