"ธรรมนัส" เดินหน้าแจกสปก.4-01 ให้เกษตรกร อ.ครบุรี โคราช กว่า1พันราย ย้ำใช้ประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินอย่างเคร่งครัด

Last updated: Oct 17, 2020  |  314 จำนวนผู้เข้าชม  |  Hot news

"ธรรมนัส" เดินหน้าแจกสปก.4-01 ให้เกษตรกร อ.ครบุรี โคราช กว่า1พันราย ย้ำใช้ประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดินอย่างเคร่งครัด


​ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกรจังหวัดนครราชศรีมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีนโยบาย ในการดำเนินการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้เกษตรกรนั้นได้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งยังคุ้มครองให้สิทธิในที่ดินนั้นตกทอดสู่ลูกหลาน และใช้ในการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆโดยในวันนี้ ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 1,154 ราย ๆ ละ ไม่เกิน 2 ไร่ เนื้อที่ประมาณ 649-1-56 ไร่ ซึ่งการได้รับมอบ ส.ป.ก.4-01 ทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ทำให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เกษตรกรที่ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน มีหน้าที่ที่จะต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองร้อยเอก ธรรมนัส เน้นย้ำกับเกษตรกรว่า อย่าเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนทำให้ไม่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเคร่งครัดต่อไปนอกจากนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พร้อมคณะยังไปรับฟังบรรยายและตรวจติดตามแผนการเฝ้าระวังน้ำท่วม อ.ปักธงชัย พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วย