“ธรรมนัส”ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียมยาเกษตรกรชาวสวนลำไย จ.พะเยา ปี 2563

Last updated: Oct 19, 2020  |  854 จำนวนผู้เข้าชม  |  Ministry Hot news

“ธรรมนัส”ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียมยาเกษตรกรชาวสวนลำไย จ.พะเยา ปี 2563


เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา อย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ ได้มอบนโยบายแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ณบริเวณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ตามลำดับ โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา และตัวแทนหน่วยงานในสังกัดให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า จังหวัดพะเยา มีเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 15,180 ราย 21,465 แปลง เนื้อที่ 79,006 ไร่ รวมเป็นเงิน 158,012,000 บาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2563ทั้งนี้มีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้าร่วมการติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยจำนวนกว่า 500 ราย ประกอบด้วย อ.เชียงคำ อ.ภูซาง อ.ปง อ.จุน และอ.เชียงม่วน นอกจากนี้ ทั้งยังได้พบปะเกษตรตัวแทนผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆจากเกษตรกร และมอบแนวทางการดำเนินการแก้ไขของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยด้วย